ÜYELİK SÖZLEŞMESİ


1.TARAFLAR

İşbu kullanım sözleşmesi, QUANTUM A.Ş. (bundan sonra Koinsatınal olarak anılacaktır) ile www.koinsatinal.com sitesine (bundan sonra “Site” olarak anılacaktır.) üye olan kullanıcı arasında düzenlenmiştir.

 

2.TANIMLAR

İşbu sözleşmede yer alan;

2.1.Koinsatınal; İçerenköy Mh. Topçu İbrahim Sk. Kozyatağı E5 yanyol üzeri AND plaza No:8 / 10-D İçkapı No:5 ATAŞEHİR / İSTANBUL adresinde mukim QUANTUM A.Ş.’ni ifade eder.

2.2.Bitcoin; dünyanın her yerine transfer edilebilen ve her yerde aynı değeri taşıyan, bir banka  ya da şirket tarafından kontrol edilemeyen, merkezi bir kontrol noktası olmayan, fiyatının kimse tarafından belirlenmediği serbest piyasaya göre değiştiği dijital bir para birimidir. Sitedeki bitcoin fiyatı arz talep ilişkisi ile oluşmaktadır.

2.3.Bitcoin Cüzdanı; bitcoin adreslerinizi ve onların şifrelerini tutan bir bilgisayar dosyasıdır. Bitcoin adresler arasında transfer edilebilir. Bu bitcoin adresleri rastgele oluşturulan kriptografik açık anahtar eşleridir.

2.4.Kullanıcı; siteye üye olan ve Koinsatınal tarafından sitede sunulan hizmetlerden yararlanan gerçek kişiyi ifade eder.

2.6.Site; www.koinsatinal.com alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesini ifade eder.

 

3.AMAÇ

İşbu kullanım sözleşmesi ile sitede sunulan hizmetler kullanılırken Koinsatınal ve siteye üye olan kullanıcı arasındaki karşılıklı hak ve yükümlülükleri düzenlenmiştir. Koinsatınal’ne ait internet sitesi bir alış satış platformudur. Site üzerinden kullanıcılar birbirlerine alış satış yaparlar. Site, bu alış satışa aracılık eder. Bu nedenle sitede oluşan fiyatları Koinsatınal belirlemez. Fiyatlar arz talep ilişkisine göre belirlenir.

 

4.BAŞLANGIÇ

İşbu sözleşme, kullanıcının siteye elektronik ortamda üye olması ile başlar. Kullanıcı Site’ye üye olurken işbu sözleşmenin tüm hükümlerini ayrı ayrı okuyarak kabul ettiğini taahhüt eder.

 

5.HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLER

 

5.1.KULLANICININ HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

5.1.1.Kullanıcı, siteyi kullanabilmesi için 18 yaşından büyük olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının bu bilgiyi hatalı vermesi nedeniyle doğacak tüm zararlardan mesuliyet kullanıcıya aittir. Koinsatınal, kullanıcının hatalı ve/veya yanlış bilgi verdiğini tespit ettiği halde, sözleşmeyi tek taraflı feshederek kullanıcıya ait hesabı hiçbir bildirimde bulunmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına haizdir. Bu nedenlerden dolayı doğacak hiçbir zarardan KOİNSATINAL sorumlu olmayacaktır.

 

5.1.2.Sitede sunulan hizmete bağlı tüm servislerin, alan adlarının, yazılım kodlarının, ara yüzlerinin, içeriklerinin, ürün incelemelerinin, videolarının, algoritmalarının, çizimlerinin, modellerinin, tasarımlarının ve diğer tüm fikri ve sınai hakların sahibi münhasıran Koinsatınal’dır. (üçüncü kişilerden sağlanan içerik ve uygulamalar hariçtir.) Sunulan servislerin yazılım, tasarım ve telif haklarının tamamı Koinsatınal’ya aittir. Koinsatınal, anılan bu servislerin ve hizmetlerin, bununla bağlantılı sayfaların kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve yayılmasına, ters mühendislik işlemlerine tabi tutulmasına izin vermemektedir. Kullanıcı, bu hükümlere aykırı hareket etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının bu hükümlere aykırı davranması, sözleşmenin tek taraflı ve haklı feshi nedeni olup tüm hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya aittir.

 

5.1.3.Siteye üye olurken verilen bilgilerin doğruluğundan ve gizliliğinden, siteye üye olurken kullanılan şifre ve kullanıcı adının korunmasından, 3. Kişiler ile paylaşılmamasından kullanıcı sorumludur. Kullanıcı bu hususta doğacak zararlar için Koinsatınal’nden hiçbir ad altında talepte bulunmayacağını, bu doğrultuda Koinsatınal’ni gayri kabili olarak rücu ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.1.4.Kullanıcı, siteye üye olduktan sonra sahip olduğu hesabını ve haklarını üçüncü şahıslara devredemez, satamaz, bağışlayamaz ve her ne ad altında olursa olsun üçüncü kişilere kullandıramaz. Kullanıcının bu maddeye aykırı hareketlerinin tespiti halinde Koinsatınal, kullanıcının hesabını önceden hiçbir bildirime gerek kalmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına sahiptir. Koinsatınal’nin bu haklarını kullanması nedeniyle kullanıcı, Koinsatınal’ni gayri kabili olarak rücu ettiğini kabul eder. Bu madde kapsamında meydana gelen tüm zararlardan kullanıcı sorumlu olup tüm cezai müeyyideler de kullanıcıya aittir. Ancak bu sebeplerden dahi olsa kullanıcının Bitcoin varlıkları bu durumdan etkilenmez ve kullanıcının varsa Bitcoin varlıkları hukuki bir kısıtlama olmaması şartıyla ve talep halinde kullanıcıya derhal iade edilir.

 

5.1.5.Kullanıcı, sadece tek bir hesaba sahip olabilir. Kullanıcı, siteyi sadece işbu sözleşmede tanımlanan hizmetlerden faydalanmak amacıyla kullanabilir. Kullanıcı, Koinsatınal’nin aynı kullanıcıya ait birden fazla hesabın varlığını tespit etmesi halinde kullanıcıya ait tüm hesapları  önceden bildirimde bulunmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına sahip olduğunu, bu işlemler nedeniyle Koinsatınal’nin herhangi bir sorumluluğunun olmadığını ve Koinsatınal’ni gayri kabili rücu ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu madde kapsamında sayılan hallerde doğan ve doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya aittir. Ancak bu sebeplerden dahi olsa kullanıcının Bitcoin varlıkları bu durumdan etkilenmez ve kullanıcının varsa bitcoin varlıkları hukuki bir kısıtlama olmaması şartıyla ve talep halinde kullanıcıya derhal iade edilir.

 

5.1.6.Kullanıcı, hukuka ve mevzuata aykırı amaçlarla siteyi kullanmayacağını, hukuka ve mevzuata aykırı amaçlarla siteyi kullanması halinde doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluktan kendisinin sorumlu olacağını kabul eder.

 

5.1.7.Siteye üye olan kullanıcı, günlük 500,00-TL. (beşyüztürklirası) ve üzerinde Türk Lirası işlemleri için (hem yatırma hem çekme işlemleri için) kimlik ve adres bilgilerini belgelemek zorundadır. Kullanıcı tarafından kimlik ve adres bilgilerinin belgelenmemesi halinde, Koinsatınal kullanıcıya ait hesap üzerinden hiçbir işlem yapılmasına izin vermeyecektir. Kullanıcı tarafından belgelenen kimlik ve adres bilgileri sistemin Türkiye Cumhuriyeti Kanun ve mevzuatlarına uyarlı olması amacıyla talep edilmekte olup, yetkili makamlarca talep edilmesi halinde ilgili makamlar ile paylaşılacaktır. Koinsatınal, bu haller dışında kullanıcıya ait kimlik ve adres bilgilerini hiçbir gerçek ve/veya tüzel kişi ile paylaşmayacağını taahhüt eder.

 

5.1.8.Kullanıcının siteyi kullanmasından doğan veya doğacak her türlü zarar ve kayıplardan mesuliyet kullanıcıya aittir. Koinsatınal’nin işbu sözleşme kapsamında taahhüt ettiği edimleri yerine getirmesi halinde Koinsatınal yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları hiçbir şekilde hukuki ve cezai müeyyideden mesul tutulamazlar. Kullanıcı bu hususlarda anılan kişileri gayri kabili rücu ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

5.1.9.Kullanıcı para transfer işlemini yaparken kullanıcı adı ile aynı isimde kayıtlı olan banka hesabını kullanacaktır. Kullanıcının farklı isimlerle transfer yapması halinde yaşanabilecek gecikmelerden kullanıcı mesuldür. Farklı isimlerle yapılan transferlerin iade süreci işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası niteliğinde olan “Yardım Merkezi” bölümünde yer almaktadır. Yine kullanıcı ATM’ler üzerinden veya diğer para yatırma yöntemleri ile transfer yapması halinde doğacak gecikmelerden de kendisi mesuldür. Bu hususlara ilişkin prosedürler de “Yardım Merkezi” bölümünde yer almaktadır.

 

5.1.10.Kullanıcı, Koinsatınal hesabını Bitcoin Cüzdanı olarak kullanmayacağını ve Bitcoin çekimlerini kendisine ait bir cüzdanın adreslerine yapacağını taahhüt eder. Yine Kullanıcı, çekim adreslerine Koinsatınal tarafından yapılacak mükerrer veya hatalı transferleri geri göndermekle yükümlü olduğunu kabul eder.

 

 

5.1.11.Kullanıcının, siteyi kullanması sebebiyle doğacak tüm vergi mükellefiyetlerinden kullanıcı sorumludur.

5.1.12.Yeni Kullanıcının, siteden çekim ve transfer işlemlerini kullanması için 1 Alım işleminden 48 saat süre geçmesi zorunludur.

 

5.2.KOINSATINAL’IN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

5.2.1.Koinsatınal, siteye üye olan kullanıcının güvenliğini azami ölçüde sağlayacağını taahhüt eder. Bu kapsamda Koinsatınal, kullanıcının güvenliği adına üyelik oluşturulurken çift aşamalı SMS doğrulaması ile üyelik kaydı yapacaktır. Koinsatınal, basiretli bir tacir gibi davranarak gerekli tüm özeni gösterecektir. Kullanıcıya ait birikimler olası bir siber saldırıya karşı site sunucularından bağımsız ortamlarda saklanır. Koinsatınal tarafından bu taahhüt yerine getirilmesine karşın hesabın yetkisiz kişiler tarafından ele geçirilmesi ve Koinsatınal servislerinin kullanılması halinde işbu sözleşmenin (5.1.3) hükümleri geçerli olacaktır.

 

5.2.2.Koinsatınal, kullanıcılar tarafından yapılan para transferlerini hiçbir gerekçe göstermeksizin kabul etmeme hakkında sahiptir. Ancak bu halde Koinsatınal, kullanıcılar tarafından yatırılan parayı Yardım Merkezin’de yer alan iade süreci içerisinde iade edecektir.

 

5.2.3.Koinsatınal, kullanıcı tarafından yapılan havale işlemlerini en kısa sürede yerine getirecektir. Para yatırma ve/veya para çekme işlemlerinin  Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanununda sayılan “mücbir sebep” halleri ile hiç gerçekleştirilememesi veya geç gerçekleştirilmesi halinde doğacak zararlardan Koinsatınal sorumlu olmayacaktır.

 

5.2.4.İşbu sözleşmenin (5.1.7.) maddesinde yer verilen ve kullanıcı tarafından Koinsatınal ile paylaşılmayan veya geç paylaşılan kimlik ve adres bilgilerinin paylaşılmaması veya geç paylaşılması nedeniyle doğacak zararlardan Koinsatınal sorumlu değildir.

 

5.2.5.Koinsatınal, site üzerinden sunduğu para yatırma ve çekme işlemlerinde her türlü değişiklik yapma hakkına haizdir. Bu değişiklikler nedeniyle doğacak zararlardan Koinsatınal mesul olmayacaktır. Ancak Koinsatınal yaptığı değişiklikleri www.koinsatinal.com internet sitesinde bulunan Yardım sayfalarında veya diğer sayfalarda ilan edeceğini taahhüt eder.

 

5.2.6.Koinsatınal, destek hizmetlerini yalnızca bilgi@koinsatinal.com elektronik posta adresi üzerinden sağlayacaktır. Bu elektronik posta adresi dışında hiçbir yöntem ile kullanıcılara destek hizmeti verilmemektedir. Bu adres üzerinden yapacağı destek hizmetlerinde de kullanıcılara şifre sorulmaz, kullanıcılardan Bitcoin göndermeleri için Bitcoin adresi bildirmez. Kullanıcı bu madde hükümlerini kabul ederek Koinsatınal’nden destek alacağını kabul eder. Bu sebeple doğan zararlardan Koinsatınal sorumlu değildir.

 

5.2.7.İşbu sözleşmenin (3). Maddesinde belirtildiği üzere aracı pozisyonunda olan Koinsatınal’nin arz talep ilişkisine göre belirlenen fiyatların değişmesinden dolayı hiçbir sorumluluğu yoktur. Bu sebeplerle doğacak tüm zarar ve kayıpların mesuliyeti kullanıcıya aittir.

 

5.2.8.Koinsatınal, benzer bitcoin alış satış platformlarından ve Bitcoin ile işlem yapan bütün diğer işletmelerden tamamen bağımsız bir şirket olup, hiçbir şirketin, internet sitesinin veya kurumun temsilcisi değildir. Hiçbir şirketle ortak çalışma yürütmemektedir. Bu nedenle kullanıcıların, başka platformlar üzerinden yaşadıkları mağduriyetlerden dolayı Koinsatınal’ni sorumlu tutamazlar.

 

5.2.9.Hiç bir şirketle ortak çalışmayan Koinsatınal, kullanıcıya ait kişisel bilgileri yasal merciler dışında hiçbir şirketle paylaşmayacağını taahhüt eder. Ancak market ile ilgili anonim bilgileri paylaşma yetkisine sahiptir.

 

6.HUKUKİ ve CEZAİ MÜEYYİDELER

 

6.1.Kullanıcı, Bitcoin ile ilgili BDDK tarafından yapılan ve bundan sonra yapılacak tüm açıklamaları okumuş ve kabul etmiş sayılır.

 

6.2.Kullanıcı tarafından sitenin hukuka aykırı amaçlarla kullanılması durumunda kullanıcı işbu sözleşmenin (5.1.6.). maddesi uyarınca doğacak tüm hukuki ve cezai müeyyidelerden sorumludur. Bu hususta Koinsatınal’ni gayri kabili rücu ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

6.3.Kullanıcı, siteyi Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve tüm mevzuatı kapsamında kullanacağını taahhüt eder. Yasalara aykırı kullanım halinde Koinsatınal, kullanıcıya ait tüm bilgileri yetkili merciler ile paylaşma hakkına ve yetkisine sahiptir. Bu husus gizliliğin ihlali kapsamında değerlendirilemez ve Koinsatınal’ne her hangi bir sorumluluk atfedilemez.

 

7.ÜCRETLENDİRME

 

7.1.Koinsatınal, alış ve satış işlemlerinde kullanıcıdan kendi belirlediği bir oran üzerinden hizmet bedeli alma hakkına sahiptir. Türk Lirası çekme işleminde kullanıcıdan kendi belirlediği bir işlem ücreti alma hakkına sahiptir. Koinsatınal, bu ücret ve oranlar üzerinde dilediği zaman önceden bildirmeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir. Ancak yapılan değişiklikler sitede ilan edilecektir.

7.1.1 Koinsatınal, üzerinden koin transferlerinde borsalar arası fiyat farklılıklarında kaynaklanan haksız kazanç elde edilmemesi amacı ile borsamızdaki kasa fiyatı baz alınarak transfer işlemleri gerçekleştirilir.

 

7.2.Site üzerinden yapılan bitcoin transferleri iade edilemez. Bitcoin transferleri iade edilemediğinden dolayı Koinsatınal tarafından kullanıcıdan alınan hizmet bedeli ve işlem ücreti de iade edilemez. Kullanıcı bu madde hükümlerini işbu sözleşmenin imzalanması ile peşinen kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, hatalı yaptığını düşündüğü bu işlemlerden dolayı Koinsatınal’ni gayri kabili rücu ettiğini beyan ve taahhüt eder. 

 

8.GİZLİLİK POLİTİKASI

 

8.1.İşbu sözleşmenin (5.2.9.). maddesinde de yer verildiği üzere Koinsatınal, kullanıcının şahsi bilgilerini kullanıcının açık rızası haricinde üçüncü şahıslar ile paylaşmayacaktır. Kullanıcıya ait bu bilgiler çevirimiçi ortamda alınıp çevirimdışı ortamda muhafaza edilmektedir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti yetkili mercileri tarafından yürütülen bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında bilgilerin talep edilmesi halinde bu bilgileri ilgili merciler ile paylaşılacaktır.

 

8.2.Koinsatınal, kullanıcıya ait IP adreslerini, erişim sağladıkları cihazı ve modeli, işletim sistemleri  ve tarayıcı bilgilerini tespit etmekte ve kayıt altına almaktadır. Kullanıcı, işbu sözleşmeyi kabul etmesi ile bu hususlarda Koinsatınal’ne açık rıza verdiğini de kabul eder. Koinsatınal, topladığı bu bilgileri, kullanıcılarını genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak, kullanıcı ve sistem güvenliğini sağlamak, sahtecilik ile mücadele etmek ve kanuni yükümlülüklere uymak amacı ile kullanabilir.

 

8.3.Koinsatınal, üçüncü parti kurum ve kuruluşlarla çeşitli şekilde işbirliği yapabilir. Koinsatınal bu işbirliklerinde kanunların öngördüğü şekilde izinli iletişim ve/veya pazarlama yapacaktır ancak kullanıcının sistemden ücretsiz ve kolayca çıkabilmesini sağlayacak araçlar sunacaktır.

 

8.4.Koinsatınal, site içerisinde başkaca sitelere bağlantı sağlayabilir. Anlaşmalı olduğu üçüncü partilerin reklamlarını ve/veya çeşitli hizmetlere ilişkin başvur formlarını yayınlayabilir veya bu sitelere yönlendirebilir. Kullanıcının bu şekilde eriştiği üçüncü parti sitelerde uygulanan gizlilik uygulaması ve politikaları ile barındırdıkları içeriğe ilişkin Koinsatınal sorumlu değildir.

 

8.5.Koinsatınal, kullanıcıya ait bilgileri gizli tutmayı ve buna yönelik her türlü tedbirleri almayı taahhüt eder. Ancak Türkiye Cumhuriyeti yasaları, KHK’ları ve tüm mevzuatı kapsamında yetkili makamlarca bilgi ve belge talep edilmesi halinde bu bilgi ve belgeler yetkili makamlara sunulacaktır. Bundan dolayı doğacak zararlardan Koinsatınal sorumlu tutulamaz.

 

8.6.Site üzerinde sunulan her tür içerik, üçüncü partilerden ve kamuya açık kaynaklardan toplanan verilerden oluşmaktadır. Tüm veriler, analizler, raporlar, istatistikler her hangi bir düzenleme veya yönlendirme olmadan bilgileri otomatik işleme tabi tutmuş bir yazılım tarafından işlenmekte ve objektif olarak sunulmaktadır. Koinsatınal tarafından sunulan her türlü haber ve raporlar sadece bilgilendirme ve tavsiyeye yöneliktir ve kesin doğruluğu garanti edilmemektedir. Verilerin bir biriyle çelişkili veya tutarsız olması olası olup bu tür durumlardan dolayı Koinsatınal’nin hiçbir ad altında sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

9.UYGULANACAK HUKUK ve YETKİ

 

İşbu sözleşme kapsamında sitenin kullanımından doğan ve/veya yasal uyarıda yer alan koşul ve hükümlere ilişkin ve/veya bu site ile bağlantılı olarak çıkabilecek tüm uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanacak olup yetkili mahkemeler ve icra daireleri İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

 

10.SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

 

Koinsatınal, işbu sözleşmede yer alan tüm koşul ve hükümleri önceden bildirmeksizin değiştirebilir. Ancak değişiklikler sitede ilan edilecektir. Kullanıcı, işbu sözleşmeyi kabul ile Koinsatınal tarafından yapılacak bu değişlikleri de önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

 

11.YÜRÜRLÜLÜK

 

11.1.İşbu sözleşme Koinsatınal tarafından sitede ilan edildiğinde geçerlilik kazanır.

 

11.2.Kullanıcı, siteye üye olduğunda işbu sözleşmenin tüm maddelerini ayrı ayrı okuyup anladığını, sözleşmenin bütün içeriğini ve bütün hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcının siteye üye olmaması ve sitenin hizmetlerinden faydalanmaması gerekmektedir.